Privacy Policy

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Kopling AS samler inn og behandler personopplysninger.

Det er Kopling AS v/ daglig leder som er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av Kopling AS. Ansvaret kan være delegert til en annen stilling i hverdagen. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

Kopling AS behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

1. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er ikke tillatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller der vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.

Vårt behandlingsgrunnlag er i hovedsak samtykke.

2. Vår bruk av personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne gi deg tilgang til våre tjenester.

Opplysninger vi registrerer er ditt telefonnummer, samt navn for i) de som er hjelpere i Elevtjenesten, og ii) dersom du er annen bruker enn hjelper og velger å oppgi navn. Vi henter opplysningene kun fra deg som er bruker.

Meldingene du sender anonymt gjennom vår tjeneste er krypterte, og kan ikke leses av oss. De krypterte meldingene lagres på våre servere slik at du som bruker skal kunne motta meldinger selv om telefonen er avslått eller uten dekning.

For øvrig lagrer vi metadata på et generelt nivå for å føre statistikk for bruk. Data som lagres er eksempelvis tid brukt i appen, antall meldinger sendt og antall chatrom opprettet.

Metadata er ikke personsensitiv data, men generell data som sammenstilles i en felles mengde på tvers av plattformen.

Samtaler og chatrom kan kun leses direkte i appen, og kan/må slettes av brukeren selv. Alle brukerens meldinger blir da umiddelbart slettet. Da slettes også dine meldinger hos samtalepartneren din. Metadata slettes ikke.

3. Utlevering av personopplysninger – bruk av tredjepart

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss. Opplysninger vil ikke deles med tredjeparter.

Merk at vi ved en rettslig kjennelse vil være forpliktet i lov til å utlevere dine personopplysninger.

4. Lagring av personopplysningene og sletting

Personopplysningene vi registrerer lagres på en server fra Intellipush og i Googles Firebase. Geografisk ligger dine opplysninger i Frankfurt og Irland, og som i dag anses for å være en trygg og tilfredsstillende lagring av dine opplysninger. Grunnen til dette er at alle EU-stater er forpliktet til å møte kravene i GDPR og dermed sikrer den registrerte minimum av personvern.

Vi sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold, og senest innen en måned, når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen. Vi har konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

5. Dine rettigheter

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene) og begrensning av behandlingen. I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene, vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til slettmeg@kopling.no.

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt med hei@kopling.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger


Kontakt

Adresse

Kopling AS
Nygaardsgata 33 A
1606 Fredrikstad

© Kopling AS. All rights reserved.