Skip to main content

Privatskoler og Elevtjenesten

Privatskole som vurderer Elevtjenesten?

Elevtjenesten gjør det enklere for unge å få oversikt over alle de flinke helperne som skolen kan tilby. Elevtjenesten gir en rask oversikt over hvem som kan hjelpe og det er enkelt å ta kontakt i appen når man står i vanskelig situasjoner eller har spørsmål.

Elevtjenesten gir også enkel tilgang og oversikt over andre gode hjelpetjenester som for eksempel Kors på halsen, Snakk om Mobbing og mange andre tjenester. Tjenesten gjør det enklere å få hjelp når man trenger det.

Noen fordeler:

ETT KONTAKTPUNKT: Uavhengig av hvem eleven trenger å snakke med kan man bruke appen for å ta kontakt. Elevene slipper høye og mange terskler.

KULLANSVAR: Elevtjenesten skiller ikke på om man er elev, lærling eller annet, alle har lik mulighet til å få hjelp.

SAMHANDLINGSVERKTØY: Hjelperne har verktøy for å samhandle i Elevtjenesten, dette bidrar til at eleven alltid får den beste hjelpen. 

LIKT TILBUD TIL ALLE: Flere skoler kan dele ressurspersoner og på den måten tilby et større spekter av hjelpetjenester til elevene. Dette er også positivt for skoler med flere lokasjoner.

BREDERE TILBUD: Ressurspersoner kan deles på tvers av skoler. Det betyr at skoler som består av flere lokasjoner kan ha det samme tilbudet til alle hele uken.

ALLTID TILGJENGELIG: Man kan ta kontakt i Elevtjenesten når man har behov for det. For mange er det viktigste å kunne spørre når man lurer, det er helt fint å få svar etter hvert.

Ta kontakt med oss for spørsmål og liknende! Vi tar mer enn gjerne et møte for å diskutere muligheter og pris for den enkelte skole.