Informasjonsmateriell

Å informere ungdommene om at Elevtjensten er der for dem når de har et spørsmål eller står i en krise, liten eller stor, krever å felles innsats av oss. Vi vil jevnlig legge ut materiale som er til fri bruk av alle som vil informere om Elevtjenesten.

Hva kan skolene og fylkeskommunen gjøre

Når skolen benytter sine kommukasjonskanaler skapes tillit til Elevtjenesten og alle hjelperne dere har til disposisjon i tjenesten. Vi anbefaler å bruke digitale skjermer, printe ut fysiske plakater og poste i sosiale medier. I tillegg ser vi at når man informerer om tjenesten direkte i klassene er det effektfult.

Hva gjør Koping

Vi Kopling kjører kampanjer i sosiale medier og overordnede kampanjer på vegne av fylkeskommunene.


Høsten 2022

Informasjonsmaterialet for høsten 2022 består av annonser til sosiale medier, plakater, film og lysplakater til digitale skjermer. Last ned og bruk fritt materialet slik det passer best ved skolen. 

Sosiale medier – årshjul

Her kan du laste ned en samling annonser i ulike formater for sosiale medier.

SoMe #Snarveientil

Annonser laget til kampanjen #snarveientil. Annonsene kan linkes til www.elevtjenesten.no/snarveientil

Film

En film som beskriver hvordan Elevetjenstene fungerer. Kan vises i møte med elever og andre unge

Presentasjon til foreldremøter

Vi har satt sammen en kort presentasjon som kan brukes i møter med foreldre. Den forklarer kort hva Elevtjenesten er og det ligger også med link til film som kan vises.

Digitale plakater

Lysplakater som kan brukes på skolens eller and skjermer. Temaene varierer og er tilpasset årshjulet for ingdom, lærlinger og unge som ikke er i aktivitet.

Plakater

Vi har laget en serie med plakater som kan printes ut i både A3 og A4 format.


Kontakt

Adresse

Kopling AS
Nygaardsgata 33 A
1606 Fredrikstad

© Kopling AS. All rights reserved.