Elevtjenesten i media

Se hvem som har snakket om oss!

Hvis du er en del av pressen og trenger å snakke med noen av oss, send oss en mail på hei@kopling.no.

Elevene forteller oss at det viktigste for å søke hjelp er at hjelpen er enkel å finne.
Derfor vil vi gjøre tilgangen på noen å snakke med mer tilgjengelig, ved å gjøre den digital.

“Other new startups, like Elevtjenesten, e-health services for children in school and more health services are going digital, underlining the need and ability to innovate and change quickly”

“Nå kan alle elever i videregående opplæring i Viken få helsehjelp gjennom elev- og helsetjenesten på en app på mobilen (…) Målet er å senke terskelen for å kunne snakke med noen eller be om råd”

“Jeg tror det er behov for dette. Særlig nå i koronatida, hvor det er mye frem og tilbake med åpen og lukket skole, og ekstra mye kø til skolens hjelpetilbud når skolen er åpen, sier Synne, som er elevrådsleder. 

“Innfører e-helsetjeneste for skoleungdom: I flere fylker har skoler tatt i bruk appen «Elevtjenesten» der elevene med enkle tastetrykk kan henvende seg”

“Å få hjelp når den trengs: Elevtjenesten er et tilbud til elevene. Her kan de få råd om utdanningsvalg, hjelp når det oppstår problemer og få støtte til å takle livets små og store utfordringer”

“30 prosent av elever i videregående skole falt ut av ulike årsaker. For Buskerud fylkeskommune ble en nettportal løsningen”

“Elevene forteller oss at det viktigste for å søke hjelp er at hjelpen er enkel å finne. Derfor vil vi gjøre tilgangen på noen å snakke med mer tilgjengelig, ved å gjøre den digital”

“Offentlig sektor + innovasjon = business. Det startet med seier i Statens designkonkurranse med det store temaet “hvordan hindre frafall i skolen?””

“Så langt har appen vært en braksuksess, med eksepsjonelt gode tilbakemeldinger fra både elever og ansatte”

“Elevtjenesten er en digital løsning som gjør dialogen mellom elev og skolens instanser enklere, blant annet gjennom mulighet til å anonymisere kontakt. Målet er å redusere fravær og drop-out”

“For første gang kan elever stille spørsmål direkte til rådgiverne eller finne svar på de mest stilte spørsmålene”

“I september rullet appen Elevtjenesten.no ut til Valdres videregående skole, for å gi et bedre tilbud til elevene”

“Appen Elevtjenesten skal brukes når elever vil kontakte ulike fagpersoner på skolen, for eksempel rådgiver og helsesøster”

“Elevene ønsker seg en “rød knapp” de kan trykke på og få hjelp – i stedet for å stå å banke på låste dører”

“Ny app gjør terskelen for å ta kontakt med rådgivere i skolen lavere”

“Lettere å få hjelp gjennom digitale løsninger i Viken (…) Alle meldingene krypteres mellom brukeren og den som svarer i elev- og helsetjenesten”

“Viken tilbyr elektronisk helsehjelp: – Appen skal senke terskelen for å ta kontakt, sier Brenna”

“Med riktig markedsføring og utvikling av appen tror jeg den kan være et av de viktigste virkemidlene mot psykiske plager for elever i Viken”

“Digital hjelp kan være en trygg start. Appen «Elevtjenesten» skal gjøre det litt enklere for ungdom å få hjelp hvis de trenger det”


Har du spørsmål?

Slå på tråden: 930 27 092

Elevtjenesten kort forklart


Kontakt

Adresse

Kopling AS
Nygaardsgata 33 A
1606 Fredrikstad

© Kopling AS. All rights reserved.