Skip to main content

Gjør hjelpen enda mer tilgjengelig for de unge

Ta i bruk våre digitale helsesykepleiere?

For å avhjelpe en stadig økende etterspørsel og sikre tilgang på helsesykepleiere, tilbyr vi å koble på kompetente helsesykepleiere engasjert av oss Kopling.

Dette har blitt et svært populært tilbud i Elevtjenesten-appen som allerede i dag benyttes av mange fylkeskommuner. 

Hils på Gry De Mik og Maria Bendheim!

Rekruttering av helsesykepleiere har de siste årene vist seg å være krevende; særlig har distriktene hatt utfordringer med å sikre god nok tilgang på slike ressurser.

Etter dialog med flere fylker om den samme problematikken, utforsket vi muligheten for å engasjere egne helsesykepleiere i Elevtjenesten-appen. Vi rekrutterte derfor de beste helsesykepleierne på markedet. Og for en suksess det har vært. 

De siste månedene har helsesykepleierne våre hjulpet hundrevis av ungdommer som opplever alt fra ensomhet, mindreverdighetsfølelse, familievold, angst, mobbing til seksualitet, prevensjon og mye mer. De produserer også relevante fagartikler i appen. 

Dette sier de om Elevtjenesten

“Det som gjør tjenesten unik er at den er lavterskel, vi kommer i posisjon til å hjelpe, vi får raskt påkoblet andre relevante hjelpetjenester”

… og fortsetter:

“Muligheten for anonymitet er viktig, og det er veldig viktig at det er mulig å holde dialogen over tid, slik at vi forsikrer oss om at den unge blir ivaretatt videre. Henvendelsene vi får skiller seg fra temaer vi ellers får på kontoret og jeg tror mange ikke ville fått nødvendig hjelp dersom vi ikke hadde fanget de opp i Elevtjenesten.”

Vil du vite mer?

Vi tar gjerne en prat om muligheten for å gjøre våre digitale helsesykepleiere synlig i Elevtjenesten-appen for ditt fylke – eller din skole.

Sammen med skolens eksisterende elevtjeneste og fagpersoner kan de svare ut spørsmål i appen, og forsterke tilbudet til unge som ønsker hjelp!