Skip to main content

Snarveien til hjelp

Elevtjenesten-appen er et digitalt lavterskel tilbud på ungdommens premisser. Ingen låste dører og ingen kontortid.

I Elevtjenesten-appen er alle hjelperne fagpersoner som helsesykepleiere, psykologer, karriereveiledere, sexologer og andre samlet på ett sted for å sikre unge kort vei fra spørsmål til svar.

Svarene på de mest stilte spørsmålene ungdom lurer på er til enhver tid også synlig i appen, sammen med artikler om temaer som opptar ungdom. I tillegg står over 50 ulike nasjonale og døgnbemannede hjelpetjenester klare til å hjelpe.

Elevtjenesten er en gratis og trygg tjeneste for alle med mulighet for å være anonym. 

Hvorfor?

Det er mange fagpersoner som kan hjelpe ungdom og skolene jobber stadig for å gjøre disse enda mer tilgjengelig. Likevel synes unge det er vanskelig å få oversikt over hvem de gode hjelperne er. De ønsket seg en oversikt og mulighet til å ta kontakt for spørsmål når de trenger hjelp – også anonymt. Slik ble Elevtjenesten-appen til.

Enkelt å få hjelp

Elevtjenesten gir oversikt over alle som kan hjelpe ungdom som har spørsmål eller trenger hjelp. Her kan unge enkelt ta kontakt med fagpersoner på skolen og i fylkeskommunen. I tillegg finnes over 50 nasjonale- og døgnbemannede tjenestene som er tilgjengelige.

Sikre trygg dialog

Elevtjenesten er en GDPR-sikker løsning for digital dialog. Alle krav er ivaretatt og vi følger Datatilsynets veileder for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for å sikre at behandling av dette er i overensstemmelse med et til enhver tid gjeldende personvernregelverk. 

Full anonymitet

Elevtjenesten sikrer muligheten for å ta kontakt anonymt. Dette er en etterspurt funksjon fra ungdommene selv, og som tas i bruk. Dette er spesielt viktig for de som unngår å stille spørsmål eller møte opp på venteværelset i fare for å “avsløre” egen identitet. De er det en del av. 

Vi samler alle gode hjelpere på ett sted!

Det finnes allerede dyktige fagpersoner på skolen som står klare til å hjelpe. De er mange. Og de er kompetente. 
–  de unge trenger bare oversikt over hvem de er og hva de kan hjelpe med!

Ulike ressurs- og fagpersoner fra hele fylkeskommunen

Mange fylker har tatt i bruk Elevtjenesten-appen for å tilby alle unge (hele kullet) i fylkeskommunen de samme ressursene uavhengig av hvor man bor. Det skal ikke bety noe hvor du bor eller hvem du er; alle har rett til tilgang på de samme fagpersonene. 

Skolens etablerte elevtjeneste og fagfolk fra skolen

Appen er ikke en erstatning, men et nyttig supplement for tilbudet skolen selv har til elever som ønsker hjelp og rådgivning. Elevtjenesten-appen er et ekstra verktøy for skolens etablerte elevtjeneste og for fagfolka som de unge allerede kjenner til fra før. 

Over 50 nasjonale- og døgnbemannede hjelpetjenester

I Elevtjenesten-appen får man enkel tilgang til over 50 nasjonale hjelpetjenester, og i tillegg får man tilgang på døgnbemannede tjenester når det virkelig haster. Dette er kvalitetssikrede tjenester fra anerkjente norske organisasjoner. 

Digitale helsesykepleiere kan kobles på

For å avhjelpe økende etterspørsel og sikre tilgang på helsesykepleiere, tilbyr vi muligheten for å koble på kompetente helsesykepleiere engasjert av Kopling. Dette er blitt et svært populært tilbud som benyttes av mange fylkeskommuner i dag. 

Det har allerede vært tusenvis av samtaler i appen om alt fra karrierevalg, eksamen og kjærlighetssorg til selvmordstanker. Skolene får hjulpet elever de ellers ikke ville fått snakket med. 

De som ikke møter opp på venteværelset og de som vil være anonyme!

Helsesykepleierne i Kopling

Vi kan ikke skryte av en fancy demo, men du kan logge inn å prøve Elevtjenesten-appen live!

Hvis du vil prøve Elevtjenesten-appen er det bare å laste ned og logge inn – eventuelt kan du bruke web-versjonen. Du kan for eksempel spørre Koplings egne helsesykepleiere, Gry og Maria, om hvordan det hele fungerer!

Logg inn på web-versjonen eller last ned appen her:

Hva sier forskningen om Elevtjenesten?

Elevtjenesten-appen har blitt nøye evaluert av SINTEF Digital og NTNU Samfunnsforskning 2023. De konkluderer med at det er stor verdi i digitale tjenester som Elevtjenesten, både med hensyn til lavterskel hjelp for målgruppen, men også i henhold til lovpålagt personvern.

Fra SINNTEF Digital og NTNU Samfunnsforskning:

“Vi må ha flere arenaer å møte ungdommen på. Vi må ta i betraktning mangfoldet, ungdommer er så forskjellige. Det må være lav terskel for alle. Det er litt av essensen med Elevtjenesten-appen.”

“På Teams er det enkelt for meg å nå elevene, men det er bedre å få deres henvendelser på appen for der kan de stille personlige spørsmål som jeg kan svare på. Dette har jeg ikke mulighet til på Teams.”

“Tidligere druknet jeg i sms, det var håpløst å finne tilbake. I Elevtjenesten-appen har jeg tråden tilbake i tid. Jeg ser historikken og de tidligere henvendelsene.”

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Elevtjenesten-appen er en kostnadseffektiv og moderne tjeneste som møter ungdommene på deres egne premisser. 

Vi når ut til andre målgrupper enn tradisjonelle helsetjenester og er et bra supplement for skolene og fylkeskommunene i forebyggende arbeide for kanskje spesielt mental helse.

Ta kontakt og vi forteller gjerne mer om Elevtjenesten-appen!