Skip to main content

Bli kjent med oss

KOPLING

Utenforskap er dyrt for samfunnet og en tragedie for den det gjelder – vårt mål er å bidra til å øke gjennomføringen ved den videregående skolen ved å tilgjengeliggjøre alle som kan hjelpe unge mennesker med vanskelig spørsmål eller i tøffe situasjoner.
Derav navnet – vi kopler mennesker og hjelp.

En litt annerledes historie

Selskapene bak Elevtjenesten kommer fra designverdenen. Elevtjenesten var opprinnelig et oppdrag vi utførte på vegne av Viken Fylkeskommune, Helse og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og DogA som står bak Statens Designkonunkurranse.  For å gjøre en lang historie veldig kort så ble Whispr, nå Kopling, opprettet da vi alle så at det var hensiktsmessig at tjenesten vi hadde utviklet sammen ble videreutviklet og driftet av et eget selskap.

Brukerinvolvering og tjenestedesignmetodikk ligger i bunnen av tjenesten og denne tjenesten er det elevene selv som har formet konseptuelt og de første UX skisser ble også tegnet av elevene selv. Vår oppgave har vært å fasilitere, sortere og videreutvikle alle ideer og innsikter.

I dag er løsningen implementert og i bruk i fem fylker og den brukes både på ungdsomsskoler og videregående skoler.

Den nære kontakten med målgruppen ligger i bunnen av alt vi gjør. Vi utfører sosiale målinger og har en jevn dialog med målgruppen om videreutvikling av tjenesten.

Vår filosofi

Formålet med Elevtjenesten er gi de unge en enkel måte å ta kontakt med de mange ressurspersonene som skolen, kommunen og fylkeskommunen tilbyr.

Forståelige
Vi er lidenskapelig opptatt av hvordan vi kan hjelpe unge. Teknologi er kun et verktøy vi bruker, i bunnen av tjenesten er det brukervennlighet og samfunnseffekt som driver oss.

Helhetlig
Vi startet som et forsøk å bidra til å løse et samfunnsproblem, frafall ved den videregående skolen. Vår tjenestedesignmetodikk sørger for at vi helt fra starten har søkt løsninger ut fra brukernes premisser og utfordringer.

Strategiske
Vi er drevet av innsikt og brukerbehov. Vi jobber tett med målgruppen og våre samarbeidspartnere for å skape langsiktig verdi for mågruppen, skoleeierne og samafunnet generelt.

Nære
Vi har tette og gode samarbeid med både våre kunder og brukernehvor vi har forståelse for skolens utfordringer for på sikt å redusere frafall

Uavhengige
Kopling er 100% uavhengige og derfor kan vi også alltid velge løsningene som best ivaretar våre brukere.

Digitale
Vi som står bak Kopling kommer fra design og teknologi bransje, normalt ville vi utviklet en tjeneste som Elevtjenesten for en kunde, men skjebnen sørget for at denne gangen er vi vår egen kunde.

Vi vil gjerne fortelle deg mer!

Verdien av å forhindre utenforskap er så stor både for enkelt mennesket og samfunnet generelt at dette som for oss startet som et designprosjekt, er blitt en utfordring vi aldri kommer til å gi opp. 

Jo mer vi lærte om hverdagen til skolene og de unge, jo mer ser vi at å en digital tjeneste er et viktig tillegg for mange unge som står i vanskelig situasjoner. Målet om å være helsefremmende skoler krever nye verktøy og samhandling på tvers av sektorene.

Ta kontakt med oss og vi forteller deg om hvordan tjenesten kan forhindre fra frafall og hvordan den er blitt et viktig verktøy for helsefremmende skoler.

Send oss en e-post til hei@kopling.no eller ring 93027092

Kopling – HQ Fredrikstad

Nygaardsgata 33 
1606 Fredrikstad

Kopling – AVd. Oslo

Pilestredet Park 31
0176 Oslo