Skip to main content

Vi er en lærebedrift!

En lærebedrift er godkjent av fylkeskommunen for å ansette og gi opplæring til lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb.

 

Verdien av å ha lærlinger i bedriften

1. Viser at bedriften tar samfunnsansvar
Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave. Alle som arbeider i en lærebedrift, kan være stolt av det. 

2. De tilfører bedriften ny kompetanse
Når vi tilbyr læreplass til ungdommer, får vi «digitale innfødte» inn i bedriften. Den digitale kompetansen ungdommene besitter er i dag etterspurt i de aller fleste bedrifter. For Kopling AS er det svært nyttig å ha en lærling som også er i målgruppa av tjenesten vår – det gir stor innsikt og mye verdi for utvikling av tjenesten. 

3. Ansatte får mulighet til å prøve seg i en ny rolle
Lærlinger har krav på oppfølging fra en faglig leder og en eller flere instruktører i læretiden. Å være faglig leder eller instruktør er en viktig oppgave. Ved å lære opp andre, utvikler man også egen kompetanse. 

Hils på vår dyktige lærling, Emma Simensen: