Skip to main content

Sletting av konto

Du kontrollerer din data. Ved å trykke «slett konto» vil din profil og tilhørende data bli slettet fra Kopling om 7 dager.

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene) og begrensning av behandlingen. I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene, vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til slettmeg@kopling.no.
Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.