Skip to main content

Infoside til skoler

Hvorfor trengs en tjeneste som Elevtjenesten? 

Det digitale kontaktpunktet – et viktig virkemiddel for helsefremmende skoler

Formålet med Elevtjenesten
Elevtjenesten er en digital tjeneste som møter ungdommene der de er og gjør dialogen med Elevtjenesten ved skolen enklere. Elevene kan spørre når de lurer på noe, og de kan være anonyme hvis de trenger det. – vår viktigste oppgave er bidra til dialog og å senke tersklene. Tjenesten gir skolene og fylkeskommunene en god mulighet for å ivareta kullansvar for de unge og bidra til helsefremmende skoler. Se film om Elevtjenesten.

Oversikt og samhandling
Tjenesten gir en rask oversikt over alle som kan hjelpe en elev og det er enkelt å starte en dialog. I tjenesten kan skolens hjelpere samhandle slik at eleven alltid får snakke med rett fagperson. Tjenesten er tverrsektoriell og gir elevene tilgang til hjelpere som ikke ligger i de tradisjonelle skolesystemene. For å gi likt og bedre tilbud til unge i samme kommune og/eller fylkeskommune er det mange som deler flere ressurspersoner i tjenesten. Økonomisk for samfunnet og nyttig for de unge.

Meldinger og spørsmål
Tjenesten består av ofte stilt spørsmål og svar og en meldingstjeneste. Skolene kan selv oppdatere de ofte stilte spørsmålene slik at elevene raskt finner svar på enkle spørsmål. For de mer vanskelige temaene kan elevene ta kontakt via meldingstjenesten enten ved navn eller anonymt og snakke med fagpersoner. Vi videreutvikler tjenesten sammen med våre brukere og hver gang vi spør hva som er viktig med tjenesten er det de samme tre tingene som topper listen: oversikt over hvem som kan hjelpe dem, mulighet for å være anonym og sist men ikke minst å kunne spørre når spørsmålet dukker opp.
 
GDPR og datasikkerhet
Tjenesten er et trygt og sikkert alternativ til digital kommunikasjon mellom elever og skolens ressurspersoner. Vi følger til enhver tid gjeldende regelverk, har utarbeidet DPIA-analyse og har strenge krav til ivaretakelse til GDPR-reglement og databehandling. Tjenesten er utviklet i Norge av et norskeid selskap. Les gjerne mer om vårt arbeid med GDPR og datasikkerhet i egen artikkel her på siden vår. 

Når jeg ikke turte å ta kontakt fysisk,  var det fint å kunne sende en melding.

Elev 2022

Ta gjerne kontakt med oss om mulighetene for at Elevtjenesten kan tas i bruk ved skoler i ditt fylke – dersom vi ikke allerede er representert der, selvsagt!