Skip to main content
Foto: Høgskolen i Østfold

Foto: Høgskolen i Østfold

Samarbeid med

Forskningsbasert samarbeid lokalt – og over landegrenser!

Studentprosjekt

Våren 2021 har Kopling AS inngått et samarbeid med Høgskolen i Østfold om et studentprosjekt som vil foregå i perioden april-juni. Viktigheten av å kople fag og kompetanse står sentralt i alt vårt arbeide. Derfor er det svært gledelig at vårt samarbeide med det populære studiet “Innovasjon og Prosjektledelse” ved avdeling for ingeniørfag har bidratt til at vi skal ha en internship fra Frankrike hos oss. 

Å kople akademia, næringslivet og det offentlige har stor verdi – følg med på hva vi skal få til i tiden som kommer! Takk til Høgskolen i Østfold som tar initiativ til spennende og kreative prosjekter, og byr på muligheter som gir innsikt både for dere og oss. Vi gleder oss.