Skip to main content

Unges fysiske og psykiske helse under covid-19

Hva sier foreløpige rapporter om unges psykiske helse? Hva kan Elevtjenesten bidra med i den sammenheng?

Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk i september 2020 i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å kartlegge den foreløpige forskningen av koronapandemiens konsekvenser for barn og unge. Dette fant de (direkte utdrag fra rapportens konklusjon): 

“Funnene antydet bl.a. en betydelig nedgang i innmeldte saker om mishandling av barn, noe som kan tyde på at det under covid-19-pandemien/nedstengningen var mange barn og unge som ikke ble fanget opp av tjenestene og mottok nødvendig hjelp.

Videre rapporterte mange barn og unge savn etter venner og det sosiale miljøet på skolen, men noen opplevde også en lettelse ved mindre stress og mindre sosialt press. Digital kontakt med venner og bruk av digitale og sosiale medier økte. Det var en mulig negativ utvikling i psykisk helse på noen områder og særlig for noen grupper. Nedstengning av hjelpetjenester førte bl.a. til manglende støtte til funksjonshemmede barn.

Resultatene tydet på at fysisk aktivitet gikk ned blant ungdom, mens det var større variasjon blant barn. Skolestengning og overgang til hjemme- skole viste delte erfaringer blant elever, foreldre og lærere. Sosioøkonomiske for- skjeller ble muligens forsterket. Noen sårbare/utsatte grupper pekte seg ut” (FHI, rapport 2021, s. 76).

Hvordan kan Elevtjenesten bidra?

Funnene i rapporten er tydelige, og vi i Elevtjenesten har jobbet målrettet med hvordan vi kan gjøre noe ekstra. Derfor har vi blant annet opprettet “Psykttilgjengelig” – en gratis tjeneste for alle som trenger noen å prate med. I Psykttilgjengelig-teamet har vi flinke og generøse hjelpere. De har alle ulike bakgrunner fra helsesykepleier, miljøterapeut, psykologisk rådgiver, barne- og ungdomsarbeider, ernæringsveileder m.m.

Psykttilgjengelig har vært tilgjengelig for unge siden Covid-19 traff oss og har hjulpet mange i disse ekstra vanskelige dagene. Menneskene i Psykttilgjengelig er frivillige som velger å bruke sin tid til å hjelpe andre. Vi i Elevtjenesten er evig takknemlig for at de finnes og for at de vil hjelpe oss med denne dugnaden nå som det trengs mest.

Det kreves mot til å ta kontakt når man har spørsmål og bekymringer, her på Psykttilgjengelig kan du trygt spørre om det du lurer på. Du kan velge å være anonym hvis du ønsker.

Hva kan vi hjelpe med?

  • Noen unge vil kanskje trenge hjelp til å lage struktur i hverdagen
  • Noen har kanskje behov for en fagperson å snakke med
  • Noen ønsker kanskje få tips og råd til hvilke aktiviteter de kan foreta seg hjemme
  • Noen trenger kanskje hjelp med hjemmeskole
  • Noen unge vil kanskje trenge en voksenperson å snakke med
  • Noen kunne kanskje tenke seg tips til kosthold og trening
    …. og mye annet!

Ta kontakt med oss – vi er her! 

 

Ved å senke tersklene for å be om hjelp mener vi at Elevtjenesten er et viktig virkemiddel for elevene til å se hvem som kan hjelpe og hva de kan hjelpe med.