Skip to main content

Nytt skoleår!

Mange nye skoler har tatt i bruk appen den siste tiden og dette synes vi er kjempe gøy! Nå har enda flere unge tilgang til en GDPR-sikker kanal, hvor de kan ta kontakt digitalt. Det er også spennende å se at flere skoler har begynt å ta i bruk vårt digitale kantinesystem som er tidsbesparende for elevene og økonomisk for skolene. 

Vi i Kopling ønsker deg en flott start på skoleåret!


Sånn fungerer Elevtjenesten!

Vi har laget en enkel opplæringsfilm dersom du trenger en oppfriskning i hvordan Elevtjenesten fungerer. Trykk på knappen under for å starte avspilling. Tjenesten er enkel å bemanne og fungerer hovedsaklig likt som andre meldingstjenester.

Flere hjelpetjenester i appen

I løpet av høsten skal vi koble på mange nye nasjonale hjelpetjenester. Totalt samler vi over 50 av de beste organisasjonene som kan hjelpe ungdom med ulike typer problemer og spørsmål. De store kjente som Mental Helse og Røde Kors er selvfølgelig med, men også mindre organisasjoner med enda mer spisset fokus!

Rutiner for sletting av meldinger

Vi har oppdatert sikkerheten i Elevtjenesten. Alle meldinger som du mottar og sender i appen blir lagret i 180 dager hvis du ikke går aktivt inn og sletter dem. Etter 180 dager blir meldingene automatisk slettet av systemet. Når en dialog er ferdig anbefaler vi at du avslutter samtalen slik at personopplysninger ikke blir liggende i Elevtjenesten unødvendig lenge. Hvis en elev har nye spørsmål, tar de enkelt på nytt.

For å avslutte en samtale går du til listen over alle dine meldinger, deretter trykk og hold på den du vil avslutte. Etter noen sekunder kommer det opp en dialogboks hvor du kan velge “Forlat samtalen”.

Masse fint
informasjonsmateriell til fri bruk!

Vi lager stadig nytt informasjonsmateriell som dere kan bruke fritt til å informere elevene og andre ungdommer om Elevtjenesten. Når skolen benytter sine kommunikasjonskanaler skapes tillit til Elevtjenesten og alle hjelpene dere har til disposisjon i tjenesten.