Skip to main content

Dette er nytt siden sist!

Hei, lenge siden sist! Vi har jobbet hardt med forbedringer og nye funksjoner i appen. På denne siden kan du se hva som er nytt.


Den nye Elevtjenesten kort oppsummert

Rutiner for sletting av meldinger

Gamle meldinger slettes nå automatisk etter 180 dager for å opprettholde sikkerheten på plattformen.

Ny onboarding

Vi har forbedret appens onboarding for at det skal bli enklere for unge å logge seg inn og finne hjelpen de trenger! 

Nasjonale hjelpetjenester

Vi jobber med å forbedre siden for de nasjonale hjelpetjenestene. Det skal bli mer informativt og enkelt å finne riktig type hjelp. Den nye siden vil være klar til det nye skoleåret.

Informasjonsmateriell

Vi har oppdatert landingsiden med informasjonsmateriell. Alt er til fri bruk og distribusjon – sjekk det ut!