Skip to main content

Vi er blitt evaluert av selveste
Sintef og NTNU

Rapporten oppsummerer med at “Vi må ha digitale løsninger som fungerer. Det må være lettvint for elevene, hvis ikke finner de andre digitale løsninger som Teams eller Instagram. Men der kan vi ikke gi helsehjelp.»


Evalueringen oppsummert

Det er mange som kan hjelpe – men elevene synes ofte det kan være vanskelig å finne frem til riktig hjelp. Hvem kan hjelpe og hvordan tar man kontakt? Elevtjenesten er et lavterskeltilbud for å få hjelp og fyller et tomrom i helsetjenesten.

Flere gutter tar kontakt med helsesykepleier i appen

Innloggingen er blitt mer effektiv og gjør opplevelsen bedre for ungdommene. For å logge inn i appen må de velge skole og/eller tjenester de ønsker, dette gjør at appen er fylt med innhold allerede første gang man kommer inn i appen.

Lavterskeltilbud

«Vi må ha flere arenaer å møte ungdommen på. Vi må ta i betraktning mangfoldet, ungdommer er så forskjellige. Det må være lav terskel for alle. Det er litt av essensen med Elevtjenestenappen.» 

Oversikt og informasjon

«Jeg synes det er fint at det er mange hjelpere i appen. Elevene får oversikt over skolen med presentasjoner av hver av oss. De får se hva som er oppgavene våre, de slipper å lure på det. Den er informativ.»

Mindre stress for ansatte i fritiden

«Jeg opplever at det er lettere å slå av Elevtjenesteappen og ikke være tilgjengelig på helg, enn med SMS og Messenger som er den private delen av meg. Elevtjenesteappen er jobb, og da kan jeg velge om jeg vil gå inn på den eller ikke.»

Om muligheten for å være anonym

«Den kan være med og redde utviklingen av psykisk sykdom ved at de kan være anonyme. Og den gir oss flere muligheter å møte ungdommen på. Det må også være en måte å møte oss på for de ungdommene som er mer tilbakeholdende.»

Helsesykepleier blir mer tilgjengelig for guttene

«Jeg har fått tak i mange flere gutter, og det synes jeg er det beste med hele appen. For noen av dem er det flaut å gå på døra til helsesykepleier, kan noen skal se dem. Det er lettere for dem når de har en avtale og bare kan går rett inn. Gutter sender ofte anonyme meldinger. Sjelden jenter. Men jeg greier gjennom kontakten vi har i appen til å motivere dem til å komme til meg etter hvert.»

GDPR

«På Teams er det enkelt for meg å nå elevene, men det er bedre å få deres henvendelser på appen for der kan de stille personlige spørsmål som jeg kan svare på. Dette har jeg ikke mulighet til på Teams.»