Skip to main content

Vi har samlet informasjonsmateriell om Elevtjenesten på en side, så det skal bli enklere å finne frem til det du trenger. Finner du ikke det du leter etter eller har vi ikke laget det du trenger? Ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg! Send en mail til hei@kopling.no

Alt materiell er til fri bruk og distribusjon.

Hva kan skolene gjøre?

Når skolen benytter sine kommukasjonskanaler skapes tillit til Elevtjenesten og alle hjelperne dere har til disposisjon i tjenesten.

Vi anbefaler en miks av digitale og fysiske medier. De finner alle nødvendige filer på denne siden.

  • Fysiske plakater 
  • Lystavler til skolens digitale skjermer
  • Informasjon på skolens nettsider
  • Informasjon på skolens kanaler for sosiale medier 
  • Bruk gjerne hashtaggen #snarveientil og #Elevtjenesten i all kommunikasjon i SoMe
  • Informasjon om Elevtjenesten direkte i klassene er effektfullt. Se seksjonen “besøk i klasserom”

Hva gjør Elevtjenesten?

Vi i Kopling som er selskapet som står bak Elevetjenesten, kjører kampanjer i sosiale medier og overordnede kampanjer på vegne av fylkeskommunene. Vi er tilstedet på Tik Tok, Snapchat, Instagram og Facebook. Tik Tok og Snapchat er kanaler vi bruker mye da det er her vi treffer målgruppen lettest. 

Kampanjer
• #snarveientil er hovedkampanjen som fokuserer på elevenes snarvei til hjelp via Elevtjenesten appen.


Høsten 2022

Informasjonsmaterialet for høsten 2022 består av annonser til sosiale medier, plakater, film og lysplakater til digitale skjermer. 

Alt materiell er til fri bruk og distribusjon.

Annonser til sosiale medier

Her kan du laste ned en samling annonser i ulike formater for sosiale medier. Vi har en kombinasjon av bilder og videoannonser som kan brukes på Instagram, Snapchat og Tik Tok. Alle videoer i stående format kan brukes organisk i Story på Facebook og Instagram.(Oppdatert 11.11.22).

Annonser fra kampanjen #Snarveientil

#Snarveientil er en kampanje som fokuserer på elevenes raske vei til hjelp via Elevtjenesten appen. Materialet er laget for Tik Tok, Snapchat og Instagram. Det er også plakater i A4 format som kan skrives ut og henges opp på skolen oppslagstavler, kantine og andre strategiske steder.

Alt materiell er til fri bruk og distribusjon. Husk å bruke #snarveientil og #elevtjenesten

Digitale plakater

Lysplakater som kan brukes på skolens eller andre skjermer. Temaene varierer og er tilpasset årshjulet for ungdom, lærlinger og unge som ikke er i aktivitet.

Plakater

Vi har laget en serie med plakater som dere selv kan printes ut i både A3 og A4 format. Dersom dere ønsker å bestille plakater kan dere sende oss en e-post til hei@kopling.no før 1. september så kan vi trykke opp og sende dere. 

Film

Denne filmen beskriver kort og enkelt hva Elevtjenesten er og den er veldig populær å ta med når man introdusere Elevetjenesten til elever ved skolene.

Opplegg til klasser

Alle spørreundersøkelsen våre sier det samme, informasjon i klassene om Elevtjenesten er effektivt. Vi har laget et eget opplegg for dette som består av en presentasjon som forteller om Elevtjenesten, link til filmen om Elevtjenesten (2 min) og et opplegg til slutt med oppfording om å laste ned appen. 

Presentasjon til foreldremøter

Vi har satt sammen en kort presentasjon som kan brukes i møter med foreldre. Den forklarer kort hva Elevtjenesten er og det ligger også med link til film som kan vises.

Bildebank

Vi har samlet noen blider til fri bruk, i forbindelse med Elevtjenesten på deres egne plattformer. 

Designmanual og logoer

Her kan Elevtjenesten-logo i forskjellige formater samt profil farger lastes ned.

Resultater fra vår spørreundersøkelse 2022

Vi sender ut en årlig spørreundersøkelse til brukerne av appen for å få tilbakemeldinger og innspill. Last ned et forenklet sammendrag av resultatene her.

Klistremerke

Vi har laget egne Elevtjenesten-klistremerker som kan festes rundt på skolen. QR koden fører til superenkel nedlastning av appen. (Optimalisert for 10 x 10cm trykk).

Film til hjelperne om hvordan appen fungerer

Her er en kort film som forklarer hvordan appen fungerer for hjelperene. Denne kan vises og sendes til alle som bemanner appen.

Flyer

Denne flyeren forteller om hva Elevtjenesten er, hvem den er for og hvordan det fungerer. Print den ut for å informerere elever og ansatte på skolen om tjenesten.