Skip to main content

Vi har samlet informasjonsmateriell om Elevtjenesten på en side, så det skal bli enklere å finne frem til det du trenger. Finner du ikke det du leter etter eller har vi ikke laget det du trenger? Ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg! Send en mail til hei@kopling.no

Alt materiell er til fri bruk og distribusjon.

Hva kan skolene og fylkeskommunene gjøre?

Når skolen og fylkeskommunen benytter sine kommukasjonskanaler skapes tillit til Elevtjenesten og alle hjelperne dere har til disposisjon i tjenesten.

Vi anbefaler en miks av digitale og fysiske medier. På denne siden finnes alle nødvendige filer.

Hva gjør Elevtjenesten?

Vi i Kopling som er selskapet som står bak Elevetjenesten, kjører kampanjer i sosiale medier og overordnede kampanjer på vegne av fylkeskommunene. Vi er tilstedet på TikTok, Snapchat, Instagram og Facebook. TikTok og Snapchat er kanaler vi bruker mye da det er her vi treffer målgruppen lettest.


Markedsføringsmateriale

Her er en rekke ulikt materiale som kan brukes for å informere unge om appen!

Plakater

Vi har laget plakater som dere selv kan printe ut i både A3 og A4 format. Dersom dere ønsker å bestille plakater kan dere sende oss en e-post til hei@kopling.no så kan vi trykke opp og sende dere.

Digitale plakater

Digitale plakater som kan brukes på skolens eller andre skjermer. Veldig fint å bruke skjermer der ungdom ferdes, idrettshaller, helsestastsjoner osv.

Opplegg i klasser

Alle spørreundersøkelsen våre sier det samme, informasjon i klassene og på foreldremøter om appen er effektivt! Vi har laget et eget opplegg for dette som består av en presentasjon om Elevtjenesten, link til info film (2 min) og til slutt oppfording om å laste ned appen. 

Sosiale medier

Her kan du laste ned en samling annonser i ulike formater for sosiale medier. Vi har annonser som kan brukes på Instagram, Snapchat, Facebook og Tik Tok.

Film

Denne filmen beskriver kort og enkelt hva Elevtjenesten er og den fungerer bra ved introduksjon av Elevetjenesten til elever ved skolene.

Klistremerker

Vi har laget egne Elevtjenesten-klistremerker som kan festes rundt på skolen. QR koden fører til superenkel nedlastning av appen. (Optimalisert for 14 x 14cm trykk). Kontakt oss ved interesse så kan ferdig trykte klistremerker sendes!