Skip to main content

Alltid kort vei til hjelp!

Elevtjenesten er den korteste veien fra spørsmål til svar, du kan spørre om alt og innboksen har ikke kontortid.

Det er gratis og helt anonymt om du ønsker det!

Hva lurer du på?

Hvem kan jeg kontakte hvis det er noe som er vanskelig på jobb?

Først bør du forsøke å ta opp det som er vanskelig med veilederen eller instruktøren din. Hvis det er en tillitsvalgt i bedriften din, kan du også kontakte han eller henne. I fylkeskommunen finnes det også rådgivere som kan bistå deg videre. Du kan kontakte fylkeskommunen på denne adressen: fagopplaring@viken.no

Hva skjer dersom jeg blir syk i læretiden?

Når du er lærling er du også arbeidstaker i bedriften. Det vil si at du har samme rettigheter til å bruke egenmeldinger og sykemeldinger som de andre ansatte i bedriften. Hvis sykemeldingen varer i mer enn en måned bør du og bedriften din sammen vurdere om dere skal søke fylkeskommunen om avbrudd i læretiden.

Hvis du er meldt opp til fagprøve, svenneprøve eller kompetanseprøve og du blir syk før prøven er avlagt, må du eller opplæringskontoret ditt/lærebedriften din sende en melding om behov for utsatt prøve til fylkeskommunen via eDialog: Kontakt oss på eDialog – Viken fylkeskommune. Opplæringskontoret ditt/lærebedriften din melder deg opp til prøven igjen når du er frisk og klar for å avlegge prøven.

Jeg ønsker ikke å fortsette i læretiden. Hva gjør jeg da?

Hvis både du og bedriften er enige om at kontrakten skal avsluttes må dere sende en melding til fylkeskommunen om det. Hvis dere ikke er enige, bør dere kontakte fylkeskommunen for veiledning: fagopplaring@viken.no

Jeg har startet læretiden min i en bedrift, men har ikke fått lærekontrakt. Hvem skal ordne det?

Det er lærebedriften din som skal ordne med kontrakt. Kontrakten skal signeres av både deg og bedriften. Kontrakten skal sendes til fylkeskommunen for godkjenning.

Hvor finner jeg den godkjente lærekontrakten min?

Du finner den godkjente lærekontrakten din i appen Vigo app for fagopplæring.

Hvor mye får jeg i lønn?

Alle lærlinger har krav på lønn, men hvor mye lønn du får vil variere mellom lærefagene. I mange bransjer er det tariffavtaler som regulerer lønna også for lærlinger. Når du har inngått lærekontrakt skal dine lønnsbetingelser komme fram i arbeidsavtalen du har med bedriften. Det er ofte en fagarbeiders årslønn fordelt over læretiden.

Hva gjør jeg hvis jeg opplever å ikke få nok opplæring?

Først bør du ta det opp med din faglige leder, veileder eller instruktør. Hvis ikke det fører til bedring kan du ta kontakt med fylkeskommunen på denne adressen: fagopplaring@viken.no

Hvor kan jeg finne ut av om jeg mangler noen eksamener?

Det skal stå i kontrakten din dersom du mangler noen eksamener. Fylkeskommunen vil også sende deg påminnelse om dette i løpet av læretiden.

Kan jeg jobbe selvstendig/ta egne vakter i læretiden?

Når du er lærling er du under opplæring og skal i utgangspunktet ha en instruktør eller veileder du kan spørre om råd. Når du har vært lærling en stund blir du gjerne mer selvstendig og kan klare å jobbe mer på egenhånd. Dette bør alltid vurderes sammen med veilederen eller instruktøren din.

Hvor lenge har jeg ferie?

Som lærling er du arbeidstaker. Du har derfor rett på ferie som andre arbeidstakere. Hva en lærling har rett på av ferie og ferielønn er regulert i ferieloven. Det kan i tillegg være en tariffavtale som regulerer ferien din. Retten til å få feriepenger er avhengig av at du hatt nødvendig opptjening.

Hva betyr FOB – kontrakt?

FOB betyr full opplæring i bedrift. Det vil si at du du får mer opplæring i bedriften enn det man får ved en vanlig 2+2 kontrakt, som er to år på skole og to år opplæring i bedrift. Det fines mange ulike FOB-kontrakter. Når du har en FOB-kontrakt må du som regel også en dag i uken på skole. På kontrakten din skal det stå hvilke fag. Hvis du er i tvil om hvilke fag du mangler så kan du kontakte fylkeskommunen på denne adressen: laerekontrakt@viken.no

Hvor finner jeg oversikt med godkjente lærebedrifter? 

Du finner oversikt over godkjente lærebedrifter på www.vilbli.no. 

Jeg ønsker å endre faget, hvordan gjør jeg det? 

Dersom du skal fortsette i samme lærebedrift, men endre lærefag, må lærebedriften din sende inn heving av eksisterende lærekontrakt og sende inn bestilling av ny lærekontrakt.  

Hvordan søker jeg om å bli lærling?  

Du søker om å bli lærling på www.vigo.no.

Kan jeg bli lærling i et annet fylke enn det fylket jeg bor i?

Ja, det er lærebedriftens postadresse som avgjør hvilket fylke du blir lærling i. Du står fritt til å selv finne læreplass hvor som helst i landet.

Hvor lang er læretiden?

Læretidens lengde er fastsatt i læreplanen for faget og varierer fra fag til fag. De fleste fag har en læretid på 2 år, noe som forutsetter at du har gått riktig Vg1 og Vg2 på skole. Dersom du ikke har riktig skolebakgrunn, vil du få lengre læretid. Du kan få godskrevet relevant praksis i faget, og på den måten få kortere læretid.

Kan jeg skifte lærebedrift?

Ja, i de fleste fag er det mulig å bytte lærebedrift ut fra ulike årsaker. Du og bedriften din må sammen kontakte fylkeskommunen før du eventuelt bytter bedrift.

Flere spørsmål?

Last ned Elevtjenesten appen og chat med en rådgiver. Det er en trygg plattform og du kan velge å være anonym dersom du ønsker det!

Flere spørsmål?
– snakk med en
rådgiver i appen

Elevtjenesten er appen for deg som er elev, lærling eller kanskje du ikke gjør noe spesielt akkurat nå. Her kan du snakke med helsesykepleiere, rådgivere, PP- og Oppfølgingstjenesten, psykolog m.m.

Det er gratis og helt anonymt om du ønsker det!